Åpningstider kafé
Lørdag 11:00 - 18:00
Søndag 11:00 - 18:00
Åpningstider butikk
Fredag 15:00 - 19:00
Lørdag 11:00 - 16:00
Søndag 11:00 - 16:00
Konfirmasjonstid og Pinse

Nå begynner konfirmasjonstiden på Syndinstøga. De dager vi har konfirmasjoner så holdes kafeen stengt på grunn av lukket selskap. De aktuelle dager og helger kafeen holder stengt er: Lørdag 25, Søndag 26 mai og Lørdag 1, Søndag 2 og Søndag 9 juni. Butikken holdes åpen alle helger Fredag 15.00-19.00, Lørdag og Søndag 11.00-16.00.

Vi minner om at vi holder butikk og kafe åpent i Pinsen!

Hjertelig velkommen!

Hytteservice

Behøver du transport, ved og propan, luftkompressor, hurtigstarter eller noen som kan ta på seg håndverkstjenester, snømåking eller renhold? Kontakt oss så hjelper vi deg.

Vi tilbyr best mulig service til deg som hytteeier eller besøkende på Syndin.

Icon Phone
+47 906 80 040