Syndinstøga ønsker å tilby mest og best mulig service til hytte-eierne og besøkende som kommer til Syndin. Vi ønsker å utvikle våre tjenester basert på kundenes ønsker og behov.

Skuter-transport

Etter nærmere avtale kan vi tilby hyttefolket transport av varer, utstyr og personer til og fra Syndinstøga i de traseer vår løyve definerer. 

Vi ber våre kunder å bestille transport i god tid.

Email: post@syndinstoga.no

Ved og Propan

Vi selger propan og ved i vår butikk. Større mengder kan forhåndsbestilles og hvis ønskelig, leveres direkte til hytte.

Ved selges i 60 liters sekker. 1000 liter sekk kan forhåndsbestilles.

Propan har vi både i stål og kompositt med panteordning.

 

Luftkompressor/hurtigstarter

Vi har tilgjengelig for våre kunder luft til bil og sykkeldekk. Samt hurtigstarter hvis du ikke har strøm på bilens batteri. 

Formidlingstjenester

Vi kan formidle kontakter til følgende:

-Håndverkstjenester(snekkere, rørleggere og elektrikere)

-Snømåking 

-Renhold